MENU > Przetargi

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/18 z dnia 13.02.2019r.

Wykonanie remontu elewacji frontowej, odtworzenie boniowania, gzymsów, oczyszczenie elewacji z cegły, impregnacja ścian drewnianych lukarn budynku mieszkalnego ul. Przyokopowa 9AB w Gdańsku