MENU > Aktualności

SZANOWNI PAŃSTWO

Wobec zajścia zdarzenia nadzwyczajnego w postaci pojawienia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz rozprzestrzeniania się u ludzi choroby zakaźnej, wywołanej tym wirusem prosimy o ograniczenie wizyt w biurze L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio ul. Radna 4/2 w Gdańsku.

Zachęcamy do korzystanie z kontaktu telefonicznego 58/301 16 32, 502 39 29 26 oraz komunikacji mailowej: biuro@biuroadminis.pl

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników podczas wizyty w biurze prosimy o obowiązkowe zasłanianie twarzy, zdezynfekowanie dłoni oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

W przypadku wystąpienia awarii prosimy o korzystanie z usług firm, których numery telefonów znajdują się na tablicach ogłoszeń. W sytuacji szczególnej prosimy o zgłaszanie awarii występujących w częściach wspólnych nieruchomości firmom wyspecjalizowanym spoza listy i zgłoszenie tego faktu Zarządowi / Zarządcy. Do rozliczenia usługi niezbędna jest faktura wystawiona na wspólnotę mieszkaniową:

Przypominamy, iż w przypadku zaobserwowania u siebie objawów zakażenia koronawirusem należy:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,lub

• bezzwłocznie zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego (nie należy udawać się do lekarza rodzinnego), gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

Telefoniczna Informacji Pacjenta 800 190 590

WSSE w Gdańsku telefon całą dobę 605 602 195

PSSE Gdynia telefon całą dobę 605 462 480

Z poważaniem

Zarządca Magda Kuzio